BOOK NOW

UNLOCK OUR PRIVATE DEAL
Only for booking directly to the hotel

Gain Access to Exclusive Rates After Signing Up

No, Thanks

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าพัก

 

1. เงื่อนไขข้อกำหนด
 
1.1 การชำระเงินล่วงหน้าจะถูกเรียกเก็บในเมื่อทำการจองห้องพัก การตัดบัตรเครดิตอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันหลังจากมีการทำการสำรองห้องพัก
1.2 การสำรองห้องที่สมบูรณ์จะต้องมีการชำระเงินบางส่วนหรือทั้งหมดก่อน หากยังไม่มีการชำระเงินจะยังไม่สามารถทำจองได้ 
1.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการสำรองห้องพักซึ่งปรากฏว่าลูกค้ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่เหมาะสม
1.4 การแก้ไขหรือยกเลิกจะต้องทำในหนังสือแจ้งไปยังโรงแรมผ่านทางอีเมลอย่างเป็นทางการหรือแบบฟอร์มการติดต่อในเว็บไซต์ เเละได้รับการยืนยันการยกเลิกเท่านั้น
1.5 ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินบาทไทย
 
 
2. เปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิก,ไม่มีนโยบายใดที่แสดง, การคืนเงิน
 
2.1 การเปลี่ยนเเปลง
2.1.1 สามารถได้รับอนุญาตโดยไม่มีการลงโทษถ้ามีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตามการแก้ไขขึ้นอยู่กับห้องว่างและอัตราใหม่อาจนำไปใช้
2.1.2 การแก้ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้นในอัตราที่ลดลงหรือจำนวนน้อยกว่าของคืนหรือจำนวนห้องพักจำนวนเงินที่จ่ายจะไม่คืนเงิน
 
* แก้ไขในช่วงฤดู​​กาลท่องเที่ยวเช่น วันหยุดยาวหรือหยุดนักขัตฤกษ์ ปีใหม่ไทย (สงกรานต์) คริสต์มาสและปีใหม่จะไม่ได้รับอนุญาต
 
2.2 การยกเลิก
2.2.1 *** แจ้งกว่า 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมาถึงจะได้รับคืนด้วยการหัก 5% จากจำนวนทั้งหมดสำหรับค่าธรรมเนียมบัตรการประมวลผลและการบริหารเครดิต การส่งเสริม
2.2.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนที่จะมาถึง: ค่าใช้จ่าย 1 คืน
2.2.3 แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งจำเป็น
2.2.4 บางราคาพิเศษแสดงให้เห็นการยกเลิกการเป็นอย่างเคร่งครัดไม่สามารถคืนเงินที่มีการถ่วงดุลอำนาจกับอัตราที่ต่ำมากเมื่อลิขสิทธิ์
*** หมายเหตุสำคัญ: นโยบายที่แตกต่างหรือข้อตกลงและเงื่อนไขหากมีข้อบ่งชี้และเงื่อนไขที่ระบุในนั้นการจองห้องพัก ยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นบางอย่างเช่นนาทีสุดท้าย Early Bird และคนอื่น ๆ ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขใด ๆ และการยกเลิกการถ่วงดุลอำนาจกับที่มีอัตราที่ต่ำมาก
* ยกเลิกในช่วงฤดู​​กาลท่องเที่ยวเช่นปีใหม่ไทย (สงกรานต์) คริสต์มาสและปีใหม่จะไม่ได้รับอนุญาต
* ช่วงเวลาที่กำหนดข้างต้นจะถูกคำนวณเมื่อเพียงวันทำการไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดแห่งชาติของประเทศไทย
 
2.3 ไม่เข้าเช็คอินหรือความล้มเหลวในการยกเลิก
'ไม่เข้าเช็คอิน' หมายถึงการไม่แสดงขึ้นในวันที่เดินทางมาถึงเป็นลิขสิทธิ์และไม่มีหนังสือแจ้งการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของเรา ห้อง (s) นอกจากนี้ยังจะได้รับการปล่อยตัวสำหรับรอบระยะเวลาการสำรองห้องพักทั้งหมด
ราคารวมการจองห้องพักสำหรับระยะเวลาทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างเคร่งครัดและไม่สามารถคืนเงิน 
 
2.4 ลดระยะเวลาการเข้าพัก
คิดค่าบริการเต็มจำนวนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าพัก ไม่มีการคืนเงินจะทำ
 
2.5 การคืนเงิน
สำหรับกรณีการคืนเงินทุกกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเงินเต็มจำนวนที่เรียกเก็บจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ในกรณีส่วนใหญ่ refundment จะใช้เวลาอย่างน้อย 10-14 วันทำงานให้เสร็จสมบูรณ์การทำธุรกรรม แต่ระยะเวลาในการทำธุรกรรมยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่รวดเร็วธนาคารในประเทศกระบวนการของลูกค้าที่ทำธุรกรรม
 
2.6 อื่น ๆ
นโยบายที่แตกต่างหรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจนำมาใช้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ให้แง่การจองห้องพักที่เฉพาะเจาะจงและเงื่อนไขในสภาพจองของเรา ยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นบางอย่างอาจไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขและการยกเลิกมีการถ่วงดุลอำนาจที่มีอัตราที่ต่ำมาก
 
 3. นโยบายการเข้าพัก
3.1 อัตราการเข้าพักต่อห้องปกติ 2 ท่าน
3.2 สูงสุดผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อห้องจะได้รับอนุญาตเพิ่มเติมด้วยคนค่าบริการเพิ่ม
3.3 การเข้าพักผู้ใหญ่ 2 ท่านเด็ก 2 คนในห้องที่เป็นไปได้เมื่อเด็กคนแรกพักร่วมกับผู้ปกครอง เด็กอีกคนต้องใช้เตียงเสริม (คิดค่าบริการใช้)
 
นโยบาย 4. เด็ก
4.1 เด็กทุกเพศทุกวัยที่มีการต้อนรับ
4.2 ทารก (อายุต่ำกว่า 2) หนึ่งในทารกพักฟรีพร้อมอาหารเช้าที่ให้ไว้เมื่อใช้เตียงที่มีอยู่
4.3 เด็ก (2 ถึง 12 ปี)
4.3.1 สูงสุดเด็ก 2 คนได้รับอนุญาตให้เข้าพักร่วมกับผู้ปกครองของพวกเขา
4.3.2 เด็กหนึ่งคนที่ร่วมเตียงเสริม (s) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเช้าเท่านั้น
4.3.3 เด็กหนึ่งคนที่ต้องใช้เตียงหรือโซฟาเตียงเสริมจะคิดค่าบริการในอัตราคนพิเศษ
 
 5. นโยบายเตียงเสริม
5.1 จำนวนสูงสุดของเตียงเสริมในห้องพักจำนวน 1
5.2 ทั้งหมดใช้ / ชนิดของเตียงเสริมมีค่าใช้จ่ายก่อนหรือเมื่อเช็คอิน
5.3 เสริมหรือเตียงเสริมจะต้องมีการสอบถามล่วงหน้าสำหรับการจัดนึกคิดในช่วงเวลาของการจองห้องพัก โปรดเสมอตรวจสอบล่วงหน้าเป็นคุณสมบัติบางอย่างไม่ให้เตียงดังกล่าว
5.4 โรงแรมอาจจัดเตียงวันสำหรับเตียงเสริม ถ้าเตียงที่จำเป็นสำหรับเตียงทั้งวันจะมีบางคิดค่าใช้จ่าย
5.5 คิดค่าบริการสำหรับคนพิเศษพร้อมเตียงเสริมรวมอาหารเช้าถ้าไม่ได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
 
6. นโยบาย PET
สัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาต ค่าใช้จ่ายทำความสะอาดเป็นพิเศษ 4,000 บาทต่อสัตว์เลี้ยง
ผู้โดยสารอาจจะยังคงปฏิเสธที่จะอยู่เลี้ยงเเละการเข้าพักของพวกเขา โดยทางโรงเเรมไม่ต้องจ่ายหรือคืนค่าใช้จ่ายที่ชำระมาเเล้วใดๆ
 
 7. นโยบาย สูบบุหรี่
ห้ามสูบบุหรี่ภายในที่พัก อาจนำมาใช้สำหรับการละเมิดสำหรับค่าใช้จ่ายทำความสะอาดเป็นพิเศษ 4,000 บาทต่อห้อง ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่จะมีสาเหตุมาเป็นพิเศษในการปรับเดิม

 

 

* เนื้อหาข้างต้นได้รับการเเปรจาก Google Translation ท่านสามารถดูเงื่อนไขต้นฉบับได้ที่หน้าภาษาอังกฤษ

รับสมัครข่าวสาร

รับข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร

Follow usติดต่อเรา
เดอะร็อคหัวหินรีสอร์ท
4/44 เขาตะเกียบ ตำบลหนองเเก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

พิกัด GPS
12.528327,99.968878

เบอร์โทรศัพท์
032 537 100
081 942 9904
02 642 5497


จองห้องพัก

--!>