เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน วนอุทยานปราณบุรี

ความยั่งยืน

เดอะ ร็อค หัวหิน รีสอร์ท

แถบการจอง
0 – 6 ปี

ความยั่งยืน + สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเเละการดูเเลสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญและควรได้รับการให้ความสำคัญในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือชีวิตประจำวันของเราทุกคน โรงแรม The Rock Hua Hin Beachfront Spa Resort เข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการเริ่มต้นนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้งานอย่างมีสติ เราเชื่อว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยเหตุนี้เราจึงสร้างสรรค์นโยบายให้กับทีมงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม อาทิ

การทำความสะอาดชายหาดทุกสัปดาห์ เราได้ร่วมกับชุมชนในการทำความสะอาดชายหาดในพื้นที่ใกล้เคียงโรงแรมของเราทุกสัปดาห์ เพื่อให้ชายหาดของเราสะอาดและสวยงามเสมอไป

room rhh 1 - The Rock Hua Hin
drone 2 - The Rock Hua Hin

การจัดหาวัตถุดิบจากภูมิภาคท้องถิ่น เราได้เน้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตในพื้นที่ใกล้เคียงโรงแรมของเรา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภูมิภาค และลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

การจ้างงานชุมชนในพื้นที่ โรงแรมของเราได้เน้นการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นในการทำงานในโรงแรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน และช่วยลดอัตราการว่างงานในพื้นที่

การแยกขยะ โรงแรมของเราได้เน้นการแยกขยะอย่างถูกต้อง และจัดเก็บให้สะดวกสบายให้แก่พนักงานและแขกของโรงแรม เพื่อช่วยลดปัญหาการปล่อยขยะในท้องทะเลและบริเวณโรงแรม

เรามีนโยบายในการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้พลาสติกและวัตถุดิบที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
การใช้ขวดน้ำแก้ว โรงแรมของเราได้เปลี่ยนการใช้ขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดน้ำแก้วเพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกและสร้างความเป็นระเบียบในการจัดเก็บขยะ เเละ การใช้เครื่องดื่มและอาหารในบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้พลาสติก เราได้เลือกใช้เครื่องดื่มและอาหารในบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้พลาสติกเพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกและส่งเสริมการใช้วัสดุระบบดีต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น โรงแรม The Rock Hua Hin Beachfront Spa Resort ยังมีนโยบายในการเลือกใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีน้อยลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้บริการ โดยเราได้เลือกใช้สารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติมากขึ้น

rhh zen plus 150722 04 - The Rock Hua Hin

ตรวจสอบราคาและค้นหาห้องพัก

วันเดินทาง
0 - 6 ปี